O nás

AGENTURA, SE je evropská bez­pečnostní společnost, re­gist­ro­va­ná v České republice, která kva­litou, přístupem a rozsahem služeb převyšuje zavedené standardy v rámci celého sektoru bez­peč­nost­ních agentur. AGENTURA, SE byla založena skutečnými profesionály na základě více jak 25letých zkušeností ze všech bezpečnostních oblastí v České republice a zahraničí.

Díky rozsáhlé síti kontaktů po celém světě jsme schopni garantovat mi­mo­řád­ný informační a poradenský servis, který je z hlediska pro­fe­si­o­nál­ní­ho přístupu k plnění úkolů nezbytný. Právě v tom spočívá ona přidaná hodnota, která odlišuje Agenturu od jiných společností na trhu. Jsme připraveni velice rychle reagovat na Vaše požadavky kde­koliv po celém světě.

Uvědomujeme si citlivost řešených případů, proto diskrétnost, ma­xi­mál­ní utajení a šifrovaná komunikace je samozřejmostí a zárukou spo­leh­li­vos­ti našich služeb.

CEO

Miroslav Pasterčík

  • Ex příslušník Policie ČR – Zásahová jednotka hl. m. Prahy
  • 2002 založil Anti Terror Academy, která poskytuje výcvik speciálních jednotek po celém světě
  • Odborník na taktické postupy a operace malých jednotek
  • Poskytuje služby v bezpečnostní oblasti po celém světě, zejména operace vysokého risku a bezpečnostní poradenství
  • 6 let byl členem prezidia české komory detektivních služeb
  • Působí jako odborný poradce při výstavbě výcvikových center v zahraničí
  • Odborný poradce ve filmovém průmyslu
  • 25 let zkušeností v oblasti bezpečnosti

Personál

Operativní pracovníci Agentury a instruktoři Anti Terror Academy jsou rekrutováni výhradně ze speciálních útvarů a jednotek Policie nebo Armády ČR/SR. Jedná se o zkušené specialisty s více jak 20letou praxí v bezpečnostních oblastech a za­hra­nič­ních misích.

Bezpečnostní personál ochrany ma­jet­ku a osob je certifikovaný programem UV, který zajišťuje progresivní zdokonalování, pra­vi­del­ný výcvik a přezkušování.