Agentura

Kdo jsme

AGENTURA, SE je evropská bez­pečnost­ní společnost, re­gist­ro­va­ná v Čes­ké republice, která kvalitou, pří­stu­pem a rozsahem služeb pře­vy­šu­je zavedené standardy v rámci ce­lé­ho sektoru bez­peč­nost­ních a­gen­tur. AGENTURA, SE byla založena sku­teč­ný­mi profesionály na základě více jak 25letých zku­še­nos­tí ze všech bez­peč­nost­ních oblastí v České re­pub­li­ce a zahraničí.

Více

Služby

Poskytujeme služby na nejvyšší možné úrovni. Každou specializaci zastupuje odborník, který se kon­krét­ní problematice věnuje trvale a profesionálně. Absolutním a ne­pro­lo­mi­tel­ným pravidlem naší firemní politiky je diskrétnost, na kterou se může klient skutečně spolehnout. Je základní hodnotou na žebříčku morálního kodexu naší společnosti.

Historie

Historie naší společnosti se nedatuje pouze od dne založení, ale opírá se o zkušenosti jednotlivých za­měst­nan­ců a spolupracovníků Agentury, jejichž  zkušenosti, informační sítě a možnosti vyplývají z jejich osobního působení v státních bezpečnostních službách. V některých případech se jedná o osobní vazby a zdroje trvalého spojení v délce i více jak  50 let po celém světě. To činí Agenturu zcela výjimečnou v poskytování bezpečnostních služeb.

25 let praxe

32 instruktorů

1237 účastníků